Hjem
Profil
Oversættelse
Tolkning
Kontakt

 

 

 

Sten Jacobsen
Vinkelager 25
2720 Vanløse

Telefon:  3879 8616
Telefax:  3879 8646
Mobil:     2124 1090

sj@translarus.dk

 

Design - © 2004 - KLaSimultan betyder samtidig - altså en tolkning der foregår samtidig med, at udgangsteksten høres af tolken, dvs. at tolken påbegynder sin gengivelse umiddelbart efter, at taleren har påbegyndt sin tale. Talen holdes uden pauser, og tolken følger i sin gengivelse taleren med nogle få sekunders afstand.

Inge Baaring: Tolkning - hvor og hvordan,
Samfundslitteratur 1992, s. 28.TILBAGE